Klubnyheder
W1siziisijiwmjavmdkvmtcvnndvogt4zzyyav9cyw5uzxjvdmvyc3rgq1izlmpwzyjdxq?sha=60f7c2fa19695695

Generalforsamling 23. marts 2022, klokken 20.00

21. februar 2022, 09.38

Med henvisning til FC Rudersdals vedtægter § 12 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling i

 

FC Rudersdal

 

til afholdelse onsdag den 23. marts 2022, klokken 20.00, på Rundforbi Stadion,

med følgende dagsorden:

 

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning
 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende regnskabsår
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af Christensen Kjærulff
 • Eventuelt
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til Formandskabet (lige årstal).
  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Formandskabet (ulige årstal).
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal).
  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal).
  5. Valg af 2 suppleanter (hvert år)

 

Vær opmærksom på:

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at ændringer (dato eller rammerne for afholdelse af Generalforsamlingen) med nye restriktioner som følge af Covid-19, vil blive præsenteret via klubbens hjemmeside.

 

 

Vedbæk, februar 2022  

På bestyrelsens vegne

 

Lars Neumann og Søren Holm

Formand/Næstformand


W1siziisijiwmjavmdkvmtcvogtqctu0ywfuof9cyw5uzxjfbg9kcmv0x0zdui5qcgcixv0?sha=8b202ac320791265