Klubnyheder
W1siziisijiwmjavmdkvmtcvnndvogt4zzyyav9cyw5uzxjvdmvyc3rgq1izlmpwzyjdxq?sha=60f7c2fa19695695

Generalforsamling 22. marts 2023 kl. 20

23. januar 2023, 09.24

Med henvisning til vedtægternes § 12 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling i 


FC Rudersdal

 

til afholdelse onsdag den 22. marts 2023, klokken 20.00, på Rundforbi Stadion

med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Formanden aflægger beretning. 
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, kontingenter samt budget for det kommende regnskabsår til godkendelse. 
 4. Indkomne forslag. 
 5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til Formandskabet (lige årstal). 
  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Formandskabet (ulige årstal). 
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal). 
  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal). 
  5. Valg af 2 suppleanter (hvert år) 
 6. Valg af revisor.

 

Vær opmærksom på:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at ændringer (dato eller rammerne for afholdelse af Generalforsamlingen) med nye restriktioner som følge af Covid-19, vil blive præsenteret via klubbens hjemmeside.

 


Vedbæk, den 18. januar 2023  

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Lars Neumann og Søren Holm 

Formand/NæstformandW1siziisijiwmjavmdkvmtcvogtqctu0ywfuof9cyw5uzxjfbg9kcmv0x0zdui5qcgcixv0?sha=8b202ac320791265