FÆLLESSKAB GLÆDE UDVIKLING RESPEKT OPLEVELSER

FCRudersdal logo RGB

BØRNEPOLITIK

FC Rudersdals er Glæde, Respek, Fælleskab, Udvikling og Oplevelser

FC Rudersdals børnepolitik evalueres hvert halve år af bestyrelsen og de relevante ledere i børneafdelingen.

Herunder kan du læse mere om vores børnepolitik.

 

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at indberette en hændelse, så skal du kontakte Sportschef Anders Nim på mail an@fcrudersdal.dk.

FC Rudersdals bestyrelse opfordrer til omklædning i FC Rudersdal før og efter fodbold. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre.

Drenge og piger klæder altid om hver for sig.

Trænere/ledere bader og klæder aldrig om sammen med børnene.

Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, mens børn klæder om og bader.

FC Rudersdal indhenter børneattester på alle trænere/ledere og ikke kun børnetrænerne, da alle trænere/ledere færdes på de samme gange, baner, boldrum og omklædningsrum.

FC Rudersdal tilstræber at agere i overensstemmelse med DBU’s Børnesyn. Hertil bestræber klubben sig på, at børnetræning tager udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for aldersgrupper.

FC Rudersdal tilstræber at enhver spiller, træner, forældre, ansat eller frivillig kan henvende sig til Anders Nim hvis man observerer overtrædelse af børnepolitikken eller generel mistrivsel. Dette kan også være i forbindelse med en episode hvor man selv har ageret uhensigtsmæssigt.

Børnepolitik er et centralt værktøj for børnemiljøet og i uddannelsen af trænere og frivillige. Hvad klubben ønsker, at børnene og deres forældre kan forvente, når de færdes i FC Rudersdal.

I særligt grove tilfælde, som mistanke om forsømmelser, vold, seksuelle krænkelser eller lignende, tager FC Rudersdal mistanker og henvendelser alvorligt og påtager sig ansvaret for at underrette relevante myndigheder, hvis situationen kræver det. Ved tvivlsspørgsmål, kontaktes, straks, enten DBU eller DIF for hjælp og vejledning. 

FC Rudersdal vil gerne promovere det fællesskab og den glæde, som fodbolden skaber for børnene. Men det understreges, at de sociale medier ikke skal være platform for holdningstilkendegivelser eller diskussioner. Kun positive historier og en ordentlig og positiv tone accepteres. I tråd med klubbens værdier, skal opslag og kommentarer altid følge værdierne glæde og respekt, og dermed være med til at underbygge vores fællesskab i klubben.

FC Rudersdals frivillige trænere har ret til fritid og ikke altid at skulle være tilgængelig for spillere og forældre. Derfor er det FC Rudersdals holdning, at al skriftlig kommunikation foregår via Holdsport. Det er okay at oprette en billeddelingsgruppe på sociale medier, men træneren skal ikke være aktiv på gruppen ud over evt. småting.

Der kommunikeres altid i tråd med klubbens værdier og derfor skal der udvises respekt for hinanden, for træneren og for klubben, det betyder at tonen og sproget altid har fokus på det fremadrettet og opbyggende, hvormed at uberettiget kritik, brug af krænkende eller nedladende ord aldrig må finde sted.

Al tilmelding til aktiviteter skal ske via Holdsport, så det sikres, at alle spillere er indmeldt i FC Rudersdal og at alle spillere/forældre modtager aktivitetstilbuddene.

Når et barn vil spille i FCR, har man ret til at blive en del af noget større og ret til at blive en del af hele fællesskabet dvs. også digitalt. Et hvert barn registreres og inkluderes i fodboldfællesskabet fra dag et – både fysisk og digitalt, så barn/forældre oplever sig taget godt imod og så træneren på en nem og samlet måde kan administrere aktiviteter omkring holdet og vide at alle spillere/forældre modtager beskederne.

Ved mobning sætter træneren nedenstående i gang:

1. Undersøger i første omgang hvad der er i spil.

2. Forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt

3. Tager hånd om situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, ledere)

4. Følger op på situationen løbende

Er situationen forsat ikke løst, udarbejdes der en handleplan for den konkrete situation, bestyrelsen inddrages og udpeger en tovholder.

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejlfortolkninger i forbindelse med fysisk kontakt.

Det er okay at give hånd, give high-five, kramme og lægge arm om skulderen på et barn, ligesom det er ok at trøste.

Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom det er uacceptabelt at kysse også på kinden eller andre steder.

Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et barn.

Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder, forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens og bestyrelsens side.