FÆLLESSKAB GLÆDE UDVIKLING RESPEKT OPLEVELSER

FCRudersdal logo RGB

Vision og sportslig strategi

Vision

Ud overe at FC Rudersdal altid skal være den foretrukne fodboldklub i Rudersdal Kommune, så har vi en vision med fem væsentlige værdier. Værdierne er kernen af vores daglige arbejde, og en rettesnor for hvordan vi gerne vil være som forening – og det er vi stolte af.

FÆLLESKAB

hvor alle er velkomne uanset køn, alder, baggrund eller sportsligt niveau.

GLÆDE

for medlemmer, frivillige og ansatte.

Oplevelser

for medlemmer, frivillige og ansatte.

udvikling

vores medlemmer, frivillige og ansatte så de bliver den bedste udgave af sig selv.

RESPEKT

for sig selv – for hinanden – for alle.

Spotslig strategi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.